Wydruki możemy poddać dodatkowej obróbce. W ofercie mamy:
- falcowanie,
- szycie drutem,
- foliowanie,
- lakierowanie UV na całej stronie lub wybiórczo,
- hotstamping (naniesienie folii o dowolnym kształcie),
- wytłoczenie wklęsłe lub wypukłe,
- bigowanie,
- sztancowanie.
© SPEEDRUK Drukarnia